“Зелени талас”

 

logo

“Зелени талас” захватио и Србију

Оно што представља посебну вредност пројекта је што ученицима и

наставницима пружа могућност савладавања вештине коришћења

комуникационе платформе (интернет сајта) за припрему, унос и

слање података, као и могућност дневног праћења података.“

image

др Драгана Миличић

Координатор Greenwave Србија

Доцент Биолошког факултета у Београду

 

Зелени талас (Greenwave) је научни пројекат осмишљен у циљу популаризације науке, намењен ученицима и школама. Он је део ширег пројекта Европске Уније под називом FIBONACCI, који има за циљ популаризацију и ширење истразивачког метода у предавању наука у школама (IBSE – Inquiry Based Science Education), као и успостављање европске мреже за развој и ширење овог концепта образовања. До сада се пројекту прикључило 25 градова из 21 земље Европе. Пројекат постоји од 2008. године, а од ове године се реализује и у Србији. Базиран је на вишегодишњем праћењу појаве биљака и ж ивотиња весника пролећа, као и на мерењима основних климатских параметара (температуре, количине падавина и брзине ветра) одређеног подручја)

Bubanjski heroji kolaz 2 

Оно што представља посебну вредност пројекта је што ученицима и наставницима пружа могућност савладавања вештине коришћења комуникационе платформе (интернет сајта) за припрему, унос и слање података, као и могућност дневног праћења података. На овај начин се може пратити у којим деловима земље је пролеће стигло прво и како се „ширило“ по земљи (отуда потиче назив Greenwave). Прављење великог броја записа узетих широм земље, као и чињеница да школе могу да реагују одмах чим примете локалне промене и прикупљене информације директно објаве на сајту, допринеће да се релативно брзо стекне шира слика о променама које се дешавају на нашој планети. Поређење и анализа података из више узастопних година научницима може помоћи да боље сагледају и схвате глобалне климатске промене. Стручни тим Greenwave пројекта прати да ли су се одређене врсте појавиле сувише рано или пак касније него што је уобичајено. На тај начин ученици и наставници могу помоћи научницима да дођу до сазнања о евентуалном померању сезонске границе у појављивању пролећа, што може бити један од индикатора климатских промена на Земљи.

Са Greenwave сајта ученици такође могу научити и зашто долази пролеће, шта се дешава током пролећа, зашто уопште постоји смена годишњих доба, зашто ласте одлазе у јесен… На једноставан и ученицима близак начин се објашњава настанак климатских промена и глобалног загревања, или шта је то ефекат стаклене баште. Посебно место на сајту чине занимљивости у вези са „фолклором временских прилика“, где се ученици и наставници могу упознати са народним веровањима у вези са предвиђањем временских прилика. Осим што директно учествују у решавању проблема климатских промена на Земљи, укључивање у овај пројекат ученицима омогућава да развију и друге вештине, на пример вештину посматрања, анализе и доношења закључака, чему се до сада није придавао велики значај у школама, већ је то углавном било резервисано за „праву“ науку и „праве“ научнике. С друге стране, пројекат пружа могућност да се из прве руке сазна и разуме шта се догађа са природом, што ће утицати на садашње и будуће генерације да се боље и одговорније односе према животној средини.

Сајт је доступан и на српском језику на адреси http://greenwave-europe.eu/.

Једноставном регистрацијом, ученици и њихови наставници се могу укључити у овај масовни научни експеримент прилагођен школама и тиме постати део европске мреже за дисеминацију истраживачког метода у настави природних наука. У Србији је до сада укупно 60 школа затражило активацију путем Греенwаве сајта, а више од две трећине ових школа редовно шаље податке са терена. Осим основних, укључени су и ученици нижих разреда средњих школа, а по први пут у Србији (мада је то у европским земљама већ уобичајена пракса) и деца предшколског узраста учествују у једном оваквом пројекту.

Материјали и информације

Тематски пројекти у оквиру пројекта Рука у тесту

 

“GREENWAVE 2010/2011”

“ЗЕЛЕНИ ТАЛАС – ВЕСНИЦИ ПРОЛЕЋА“

http://www.rukautestu.rs/?Page_Id=1201

www.greenwave-europe.eu

GREENWAVE је део великог међународног пројекта Европске Уније под називом FIBONACCI, који има за циљ популаризацију и ширење истраживачког метода у предавању наука (IBSE – Inquiry Based Science Education).

Пројекат се базира на вишегодишњем праћењу биљака и животиња који се јављају на почетку године, као и на мерењима основних климатских параметара (температуре, количине падавина и брзине ветра одређеног подручја). На тај начин ученици и наставници могу помоћи научницима да дођу до сазнања о евентуалном померању сезонске границе у појављивању првих весника пролећа.

Укључивањем у Greenwave пројекат, осим што директно учествују у решавању проблема климатских промена на Земљи, ученици развијају и друге веома важне вештине: посматрања, анализе и доношења закључака, чему се до сада није придавао велики значај у школама, већ је то углавном било резервисано за „праву“ науку и „праве“ научнике. С друге стране, Greenwave пројекат пружа могућност ученицима да из прве руке сазнају и разумеју шта се догађа са природом. То може утицати на будуће генерације да се боље и одговорније односе према животној средини.

– Пројекат се реализује у периоду : током школске године

 

Траговима Ератостена

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs//eratosten

http://www.lamap.fr/eratos

Почев од септембра 2000. године, хиљаде ученика од 8 до 14 година мери из свог одељења дужину земљиног меридијана, једноставним мерењем дужине сенке вертиклано постављеног штапа (гномона) у моменту сунчевог поднева. Ученици из бројних земаља, међу којима и из Србије, се удружују и заједнички репродукују оно што је пре 2 200 година опазио познати грчки филозоф и научник, који је први предложио врло једноставан и оригиналан метод мерења полупречника наше планете.

Мерећи сенку гномона у време сунчевог поднева и размењујући посредством Интернета добијене резултате са резултатима својих вршњака широм планете, ученици могу да израчунају полупречник Земље.

– Пројекат се реализује у периоду : током школске године

 

Живети са Сунцем

http://cid-2e53625dc071db41.office.live.com/view.aspx/Ruka%20u%20testu%20materijali/Ziveti%20sa%20Suncem/Ziveti%20sa%20suncemWORD.doc

 http://www.soleil.info/

Пројект “Живети са Сунцем“ омогућава ученицима да стекну потребна научна знања, добију одговарајуће здравствено и грађанско образовање у кроз мултидисциплинарни приступ (пре свега из науке и здравља, али и из географије, историје, математике, језика…) чији крајњи циљ је превенција од ризика у вези са Сунцем.

Ученици се током упознају са ефектима деловања Сунца на наше здравље (негативним и позитивним ефектима), идентификују ултравиолетне (УВ) као и остале компоненте сунчеве светлости. Изучавају промену УВ зрачења у зависности о доба дана, места, годишњег доба, окружења … Откривају и упознају различите начине заштите (очију и коже), и тестирају ефикасност истих у различитим ситуацијама.

 

Клима, моја планета … и ја!

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs//klima

http://www.lamap.fr/climat

Клима, моја планета… и ја ! је образовни пројект у вези одрживог развоја, чији је један од циљева уознавање наставника, ученика и родитеља са једном од главних еколошких, здравствених и друштвених претњи XXI-ог века, тј. са климатским променама.

Клима, моја планета …и ја ! је мултидисциплинарни пројект (наука, историја, географија, математика, српски језик, грађанско васпитање…) који у први план ставља активности ученика попут питања, претраге литературе, експериментисања и дискусије.

Омогућује ученицима да разумеју механизаме климатских промена које су проузроковане природним феноменима или људским деловањем, као и последице које оне имају на здравље и биодиверзитет. Управо ове последње указују на потребу развијања свести о важности заштите животног окружења у свакодневним активнсотима, као и улоге сваког појединог грађанина.

 

Европа открића

http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/evropa/

http://www.lamap.fr/europe

Европа је, од Архимеда до Ајнштајна, била колевка велики научних открића. Европа открића предлаже ученицима од 8 до 14 година да учествују у стварању библиотеке великих научних открића у Европи, као и да на тај начин прикажу историјске основе модерне наука. Ученици се позивају да, ослањајући се на бројне документе који су им доступни на овом сајту, репродукују на најједнставнији могући начин и уз употребу свима приступачног материјала 13 познатих научних открића, и истовремено остваре размену добијених резултата са својим вршњацима у другим земљама.

Сајт садржи простор за наставника (са 13 историјских текстова/13 педагошких текстова/методлошког водича и административног упутства) и простор за ученика ( са архивском документацијом/12 интерактивних анимација/12 историјских анимација/12 научних фикција/мултимедијалном свеском за експерименте)

 

Информације и материјали за реализацију пројекта:

http://www.rukautestu.rs

http://cid-2e53625dc071db41.office.live.com/browse.aspx/Ruka%20u%20testu%20materijali

http://www.lamap.fr/index.php?Page_Id=10607

 

ПЕДАГОШКА ПРАКСА број 794 мај 2001:

Пројекти: Фибоначи, Зелени талас, Рука у тесту