VIII разред – 3.1. Наелектрисавање тела

 

Презентација

Подсетник

Видео снимци – Наелектрисање

Видео снимци – Електростатичка машина

Видео снимци – Ван де Графов генератор

Phet симулације