VII разред – 1.1. Сила као узрок промене брзине. Појам убрзања

fizis.rs

Презентација

Подсетник