Магнетно поље

Advertisements

VIII разред – 5.1. Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље

Подсетник

Презентација

Видео снимци

Phet симулације

http://www.absorblearning.com/media/item.action?quick=77

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=76&att=508