VIII разред – 5.2. Магнетно поље електричне струје

Подсетник

Презентација

Видео снимци

Phet симулације

http://www.absorblearning.com/media/attachment.action?quick=7e&att=524