Таласно кретање

У зависности од правца осциловања честица у односу на правац простирања таласа таласи могу да буду:

попречни (трансверзални) – честице осцилују нормално на правац кретања таласа

– уздужни (лонгитудинални) – честице осцилују у правацу кретања таласa


 

Oсцилаторно кретање

 

 

Пригушене (амортизоване) осцилације – амплитуда се смањује током времена:

Осциловање тела обешеног о опругу:

Слободне (непригушене) осцилације – осцилатор не губи енергију, амплитуда се не мења у току времена

Пригушене (амортизоване) осцилације – осцилатор губи енергију, амплитуда се смањује у току времена

Принудне осцилације – осцилације се одржавају деловањем спољашње силе (довођењем енергије осцилатору)